محتوای اساسی
20220406_173153_0000

دوره صفر تا 100 قانون اساسی | شامل نکات + سوال + نظریات تفسیری

دوره آموزشی 0 تا 100 تا قانون اساسی به همراه بررسی نکات و سوالات + نظریات تفسیری شورای نگهبان   بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ‎‎‎‎‎‎مقدمه قانون اساسی ...