نمونه قرار داد های حقوقی

انواع نمونه قرارداد های حقوقی آماده برای دانلود

آزمون های آنلاین

آزمون های آنلاین حقوقی / آزمون سوالات کنکور سال های گذشته

آزمون های آنلاین

 

از متون فقه در کنکور ارشد چند سوال طرح می شود؟

از درس متون فقه در کنکور ارشد 20 سوال مطرح میشود و ضریب آن برای هرشته متفاوت خواهد بود، متون فقه یکی از آن دسته کتابهایی است که پر از نکات مهم و کاربردی می باشد پس مطالعه آن را به زمان شب امتحان یا مثلا سال کنکور نیاندازید چرا که با توجه به حجم محتوای متون فقه وحجم منبع و ابواب مختلف فقهی  مسلط شدن بر محتوا و دوره های مرور کردن آن نیازمند وقت گذاشتن می باشد.

یکی از مشکلاتی که همه دوستان درمطالعه این درس با آن دست وپنجه نرم میکنند این است که میگویند چه ابوابی را باید بخوانیم یا مثلا به دنبال انحصار گرایی وگزینش در مطالعه برای ارشد هستند ؛ باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که کنکور ارشد مثل کنکور کارشناسی و دوران دبیرستان نمی باشد و شما صرفا باداشتن هدف و انگیزه و استراتژی فکری منظم به راحتی قادر خواهید بود به هدف خود برسید !