۰ سبد خرید

یکی از موضوعات مهمی که دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت باید نسبت به آن توجه داشته باشند ، میزان و فراوانی سوالات در آزمون ها است که از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان با تسلط بر روی مباحثی که مورد توجه طراح سوال طی سنوات گذشته قرارداشته است به نمره و درصد مطلوبی برسیم و یا درمدت زمان کم موضوعات مهمتری را مطالعه کنیم تا به درصد رضایت بخشی دست پیدا کنیم .

توی این پست مهمترین موضوعات آیین دادرسی مدنی در آزمون وکالت را به ترتیب اهمیت بر حسب میزان فراوانی طرح سوال در آزمون های ده سال اخیر را بر حسب تعداد از زیاد به کم مرتب کرده ایم تا با مشخص کردن مباحث مهم تر ، اهمیت مطالب را بیشتر درک کنیم.

 • -----کلیات -----

 • ابلاغ

  6 سوال

 • نحوه احتساب مواعد قانونی

  6 سوال

 • تعیین وقت رسیدگی

  2 سوال

 • تکلیف قاضی در نبود حکم قانونی

  2 سوال

 • تکلیف قاضی مجتهد در موارد وجود قانون خلاف شرع

  2 سوال

 • مستثنیات دین

  1 سوال

 • اعسار

  1 سوال

 • تخلف انتظامی قضات

  1 سوال

 • خسارات دادرسی

  1 سوال

 • دعاوی طاری

  1 سوال

 • خسارت ناشی از تاخیر تادیه

  1 سوال

 • -------صلاحیت مراجع قضایی و اداری-------

 • مرجع صالح در دعوای حجر

  1 سوال

 • مرجع حل اختلاف در صلاحیت

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • تشخیص صلاحیت دادگاه

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • صلاحیت نسبی

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • اختلاف در صلاحیت

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

  6 سوال

 • صلاحیت ذاتی

  3 سوال

 • صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه مهریه

  1 سوال

 • عدم صلاحیت ذاتی محلی

  1 سوال

 • تاثیر ارزش خواسته بر صلاحیت

  1 سوال

 • -------طرق شکایت از آرا-------

 • تجدید نظر خواهی

  11 سوال

 • فرجام خواهی

  9 سوال

 • اعاده دادرسی

  6 سوال

 • اعتراض شخص ثالث

  6 سوال

 • واخواهی

  4 سوال

 • ---------داوری ---------

 • اشخاص ممنوع از داوری

  3 سوال

 • شرایط توقف اجرای رای داور

  3 سوال

 • ارجاع امر به داوری در مرحله فرجامی

  2 سوال

 • عز ل داور

  2 سوال

 • اشکال سازش

  1 سوال

 • اعتراض به رای داور

  1 سوال

 • تکلیف دادگاه بعد از حصول سازش

  1 سوال

 • موارد زوال داوری

  2 سوال

 • اثر گزارش اصلاحی

 • صلاحیت داور در ادعای جعل

  1 سوال

 • استنکاف خوانده از سازش

  1 سوال

 • تعیین داور

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • نحوه ابلاغ رای داور

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • هزینه درخواست سازش

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • درخواست ابطال رای داور در خارج از موعد

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • ------وکالت------

 • مجازات انتظامی

  4 سوال

 • شرایط انجام وکالت

  3 سوال

 • تکلیف وکلا

  2 سوال

 • شرایط وکالتنامه

  2 سوال

 • میزان حق الوکاله

  1 سواله

 • موارد قابل توکیل و غیر قابل توکیل

  1 سوال

 • تاثر فوت وکیل بر جریان دادرسی

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • مهلت اعتراض بعد از ابلاغ رای به وکیل

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • مرجع تشخیص احراز شرایط نماینده قانونی

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • مهلت اعتراض بعد از ابلاغ رای به وکیل ممنوع از وکالت

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • ------دادرسی فوری------

 • اثر تامین متناسب بر دستور موقت

  2 سوال

 • قابلیت اعتراض قبول یا رد درخواست

  2 سوال

 • خسارت احتمالی

  1 سوال

 • شرایط صدور و لغو دستور موقت

  1 سوال

 • ------دادرسی نخستین------

 • استرداد دعوا

  2 سوال

 • توقیف دادرسی

  2 سوال

 • جلسه دادرسی

  2 سوال

 • دادخواست

  1 سوال

 • -----جلسه رسیدگی-----

 • ارادات و موانع رسیدگی

  9 سوال

 • شرایط افزایش خواسته

  2 سوال

 • اولین جلسه رسیدگی

  1 سوال

 • حاضر ننمودن اسناد در اولین جلسه

  1 سوال

 • رسیدگی به توامان به دعاوی

  1 سوال

 • ضمانت اجرای عدم حضور خواهان

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • وقت رسیدگی

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • -----دادخواست-----

 • بهای خواسته وتقویم آن

  6 سوال

 • شرایط دادخواست

  4 سوال

 • -----رسیدگی به دلایل ------

 • اسناد

  12 سوال

 • کارشناسی

  6 سوال

 • تحقیقات محلی و معاینه محل

  3 سوال

 • سوگند

  2 سوال

 • گواهی

  2 سوال

 • اقرار

  1 سوال

 • ----دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری----

 • طرق فوق العاده شکایت از ارای دیوان

  4 سوال

 • آرائ دیوان

  3 سوال

 • استرداد دادخواست

  1 سوال

 • حل اختلاف درصلاحیت

  1 سوال

 • دعاوی طاری

  1 سوال

 • شعبه تشخیص

  1 سوال

 • ----دعاوی خانواده-----

 • صلاحیت دادگاه

  2 سوال

 • نحوه رسیدگی

  1 سوال

 • ------دعاوی ثلاث------

 • تضرف عدوانی

  4 سوال

 • مزاحمت و ممانعت از حق

  2 سوال

 • -----تصمیمات دادگاه -----

 • رای

  3 سوال

 • احکام

  2 سوال

 • ملاک حکم حضوری

  2 سوال

 • قرار ها

  1 سوال

 • ----- امور اتفاقی-----

 • تامین خواسته

  14 سوال

 • اخذ تامین

  1 سوال

 • دعاوی متقابل

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • ورود و جلب شخص ثالث

  سوالی طرح نشده است (میتواند جای مهمی برای توجه طراح باشد)

 • ----- اجرای احکام مدنی -----

 • شرایط توقیف اموال

  4 سوال

 • اعتراض ثالث اجرایی

  2 سوال

 • شرایط حبس محکوم علیه

  2 سوال

 • اجرای حکم

  2 سوال

 • مقدمات اجرا

  2 سوال

 • مرجع رسیدگی به دعوا

  2 سوال

فرصت همکاری و فراخوان جذب نیرو

گروه آموزشی عدل آموز برای ادامه فعالیت های علمی آموزشی و مشاوره ایی وحقوقی وتامین نیروی مورد نیاز خود از افراد واجد شرایط  در زمینه های زیر به صورت پاره وقت یا تمام وقت و دورکاری دعوت به همکاری می نماید.

موقعیت های مورد نیاز:

1- تولید محتوای حقوقی

2- مشاور حقوقی و وکیل(جهت همکاری در دپارتمان مشاوره حقوقی آنلاین)

3-تدریس در سایت

4- مشاور آموزشی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.