نکات مهم در نوشتن قرارداد ها

نکات مهم در نوشتن قرارداد ها

نکات مهم در نوشتن قرارداد ها

۱۴ نكته اساسى در تنظيم قرارداد ها

نکاتی که همه باید توجه کنند در هر قراردادی

دراین پست قصد داریم نکاتی مهمی را که هر شخص نویسنده قرارداد برای نوشتن قرار داد باید نسبت به آنها آگاه باشد و در نوشتن قرارداد به آنها توجه کند تا قرارداد نوشته شده هیچ گونه نقص یا ابهامی نداشته باشد در ادامه 14 نکته مهم ذکر شده است.که باید حتما نسبت به انها در نوشتن قرارداد ها توجه داشته باشیم.فراموش نکنیم صرف دانستن نکات زیر نمیتواند مارا در نوشتن یک قرارداد ماهر کند. نوشتن قرارداد نیازمند تجربه وممارست زیاد در این امر می باشد.

1- در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد.

2- نسخه های قرارداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.

3- قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید.

4- شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو شاهد مرد)

5- در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد.

6- از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود.

7- چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد.

8- اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود.

9- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.

10- قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه سند عادی محسوب می شود.

11- اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد.

12- در نوشتن میزان مورد معامله در قرارداد دقت شود مثلاً شش دانگ یا سه دانگ.

13- مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله اصلاحی دارد مراتب قید گردد.

14- توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید