محتوای قوانین
فاقد تصویر شاخص

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1400

لایحه شوراهای حل اختلاف که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسات روزهای سه شنبه مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و یکشنبه مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ...
فاقد تصویر شاخص

قانون اساسی | قانون یار

قانون اساسی مقدمه قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم ...