طلاق توافقی چیست؟نمونه دادخواست طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟نمونه دادخواست طلاق توافقی

توی این پست می‌خواهیم باهم درمورد طلاق توافقی صحبت کنیم ؛ در واقع طلاق توافقی : یکی از انواع طلاق است که زوجین با توجه به مسیر سختی که طلاق های یک طرفه و درگیری هایی که در اون وجود داره بدون هیچ درگیری از هم جدا میشوند .

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق ، مصّر به طلاق هستند.
طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است نیازمند به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

براساس ماده ۱۱۴۶قانون مدنی ، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال موردنظر عین مهریه، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.براساس ماده ۱۱۴۷قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوضی (یعنی چیزی که جایگزین مهریه میشود) باید زاید بر میزان مهر نباشد.
در واقع در این طلاق هر دو طرف نسبت به هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات زمانی که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد.
اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه هست؟

بر اساس قانون ، جهت طلاق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود و سپس بر اساس این حکم ، نسبت به اجرای صیغه ی طلاق در دفترخانه اقدام نمود.

در طلاق توافقی باید نسبت به چه چیزهایی توافق کرد؟

در طلاق توافقی باید نسبت به مسائل مالی زوجه ( مهریه , نفقه , اجرت المثل , نحله و حق تنصیف دارایی) توافق نمود.
همچنین نسبت به جهزیه ، حضانت فرزندان ، نفقه فرزندان ، نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافق نمود.

حکم طلاق توافقی ( گواهی عدم امکان سازش ) چه مدت زمانی اعتبار دارد؟

سه ماه

اگر شوهر برای جاری شدن حکم طلاق در مهلت سه ماه به دفترخانه مراجعه نکند چه اتفاقی می افتد؟

مدت اعتبار حکم عدم سازش سه ماه است و بعد از گذشت ۳ماه ، حکم صادر شده معتبر نیست و در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش ، دوباره انجام شود.
اگر مردی وکالت بلا عزل طلاق به زنش بدهد و ان زن وکیل اختیار کند واز وکالت بلا عزل طلاق،طلاق توافقی ازقاضی بخواهد آیا قاضی میتواند بدون شاهد و داور و موکل طلاق یک طرفه صادرکند و حکم قطعی بدهد و حق تجدید نظرخواهی را ازموکل بگیرد؟
بدون تعیین داور و اعلام نظر وی صدور رای طلاق غیر قانونی است اما حضور موکل و شاهد ضرورتی نداشته و بقیه موارد مورد سوال با توجه به وکالت اعطائی کاملا قانونی است ‌.

همچنین بخوانید دادخواست چیست؟چگونه دادخواست بنویسیم؟

نمونه دادخواست طلاق توافقی:

دادخواست طلاق توافقی
خواهان:زن یا شوهر
خوانده :زن یا شوهر
خواسته:صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )
دلایل و مستندات:۱-سند ازدواج۲-شناسنامه وکارت ملی

متن دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده…………

با سلام واحترام
بدینوسیله اینجانبان بموجب سندازدواج تقدیمی در دفترخانه شماره…………شهر………..در تاریخ……………بموجب شماره ثبت…………..ازدواج دایم نموده ایم و از تاریخ……………با یکدیگر زندگی مشترک داشته ودارای ………….فرزند مشترک بنام…………..متولد…………..می باشیم مهریه زوجه میزان………………..وسایر شرایط مالی نداریم.
با لحاظ عدم تفاهمات روحی و اخلاقی که موجب ایجاد تنش و نارضایتی از زندگی مشترک را فراهم آورده است.تصمیم قاطع برای جدایی از یکدیگر گرفته ایم بدین منظور با قبول شرایط ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده وتبصره آن شرایط اینجانبان برای طلاق توافقی بدین شرح است:
۱-در خصوص مهریه از میزان …………..میزان……………را زوجه در قبال طلاق خلع در محضر طلاق به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل می نماید.
۲-در خصوص نفقه از مبلغ………………..ریال بعنوان نفقه معوقه پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.

۳-در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی مبلغ……………………ریال پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.
۴-در خصوص حضانت و ملاقات فرزند مشترک بنام……………….متولد…………………حضانت آن با مادر یا پدر بوده و طرف مقابل حق ملاقات را بمیزان………..در هفته در …………..خواهد داشت مستدعی است بعد از گذشت …………سال در خصوص میزان و نحوه ملاقات توافق مجدد خواهد شد.
۵-در خصوص نفقه مفرزند مشترک مقرر شده پدر مبلغ……………ریال هر ماه به حساب مادر یا طفل واریز نماید این مبلغ بعد از گذشت……….سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت
۶-زوجه باردار نمی باشد.
۷-زوجین ادعای مالی دیگر نداریم
۸-مقرر گردید بعد از ثبت طلاق کلیه پرونده های جاری مختومه اعلام گردد و هرگونه ادعای از طرفین بعد از آن ساقط خواهد بود.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید